Title: Ang Babaeng Allergic Sa WiFi
Director: Jun Robles Lana
Producer: THE IDEAFIRST COMPANY INC
Writer: Jun Robles Lana
Genra: Romantic Comedy
TRT: 104 MINS
Actors: Sue Ramirez, Markus Paterson and Jameson Blake
Synopsis:
Dahil sa malubhang allergy sa WiFI, napilitan ang isang dalaga na talikuran ang nakagisnang buhay at manirahan sa malayong probinsiya. Sa kanyang paglayo, masusubok ang katapatan at pagmamahal ng mga inakala niyang nagmamahal sa kanya, kabilang ang kanyang nobyo.